Foto-pinoana kristiana (Bases chrétiennes)

 

Raha te hijery na haka boky eo amin'ny lisitra etsy ambany: tsindrio ny bokotra mifandraika aminy
Pour voir ou télécharger ci-dessous un document: cliquer ou taper sur le bouton correspondant