Baiboly malagasy vakina (Bible malgache lue oralement)

Fanondroana (Index)

 

 

Ny Testamenta Vaovao (Le Nouveau Testament)

Matio - Marka - Lioka - Jaona - Asa - Romana - 1 Korintiana - 2 Korintiana - Galatiana - Efesiana - Filipiana - Kolosiana - 1 Tesaloniana - 2 Thesaloniana - 1 Timoty - 2 Timoty - Titosy - Filomena - Hebreo - Jakoba - 1 Petera - 2 Petera - 1 Jaona - 2 Jaona - 3 Jaona - Joda - Apokalipsy

Matio toko (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28

Marka toko (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Lioka toko (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Jaona toko (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

Asan'ny Apostoly toko (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28

Romana toko (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

I Korintiana toko (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

II Korintiana toko (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

Galatiana toko (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Efesiana toko (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Filipiana toko (ch.) 1 - 2 - 3 - 4

Kolosiana toko (ch.) 1 - 2 - 3 - 4

1 Tesaloniana toko (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5

2 Tesaloniana toko (ch.) 1 - 2 - 3

1 Timoty toko (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

2 Timoty toko (ch.) 1 - 2 - 3 - 4

Titosy toko (ch.) 1 - 2 - 3

Filemona toko (ch.) 1

Hebreo toko (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

Jakoba toko (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5

1 Petera toko (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5

2 Petera toko (ch.) 1 - 2 - 3

1 Jaona toko (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5

2 Jaona toko (ch.) 1

3 Jaona toko (ch.) 1

Joda toko (ch.) 1

Apokalipsy toko (ch.) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22

 

Eo am-pamakiana ny Baiboly isan-tokony izahay izao, sady mandray feo izany. Ny toko voavaky dia hampidirina tsikelikely eto.

 

(Nous sommes en train de lire la Bible, chapitre par chapitre, tout en enregistrant cette lecture. Ces chapitres lus sont mis progressivement en ligne ici.)